เกาะคราม

เกาะครามใช้เวลาเดินทางไม่นานนักจากท่าเรือพัทยามีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลที่ยังหลงเหลืออยู่มาก เพราะเป็นเขตพื้นที่รักษาของกองทัพเรือ โดยอนุญาตให้เปิดเป็นรอบและช่วงเวลาเท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมได้บริเวณรอบเกาะเพียงอย่างเดียว โดยกิจกรรมที่นิยมมากที่สุดก็คือการดำน้ำดูปะการังที่มีความสวยงามอย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของพัทยาโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลจากกรุงเทพมากนัก เหมาะกับวันพักผ่อนในระยะสั้นที่มีเวลาอย่างจำกัดเพื่อความคุ้มค่ามากที่สุด