เกาะราชาน้อย

เกาะราชาน้อยนับเป็นสวรรค์อีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาล่องเรือยอร์ชเป็นอย่างมาก โดยจุดเด่นของเกาะคือยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก น้ำทะเลสีฟ้าใส และที่สำคัญมักเกิดปรากฏการณ์ทะเลแหวกในบางฤดูกาล นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามทะเลไปยังเกาะอีกฝั่งได้จากปรากฏการณ์ทะเลแหวกนี้ ด้วยความอุดมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์นี้เกาะราชาน้อยจึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวในรูปแบบของกิจกรรมดำน้ำดูปลาทะเล และปะการังเป็นอย่างยิ่ง  การท่องเที่ยวมายังเกาะนี้เป็นลักษณะของการเดินทางแบบไป-กลับในวันเดียว
เนื่องจากทางเกาะยังไม่มีที่พักจะรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากพอ แต่อย่างไรก็ตามเกาะราชาน้อยแห่งนี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเป็นอย่างมาก