เกาะราชาใหญ่

หาดทรายที่มีความละเอียดและทะเลที่ใสสะอาด นับเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาที่เกาะราชาใหญ่แห่งนี้ ที่อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดภูเก็ตมากนักเพียง 15 กิโลเมตร ด้วยพื้นที่ที่มากถึง  3,000 ​  ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เป็นเนินเขาไม่มากนักทำให้มีชาวบ้านและชุมชนเข้าไปอาศัยอยู่บ้างเล็กน้อย โดยมีอ่าวปะตกที่อยู่ใกล้กับเกาะราชาใหญ่ที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างเต็มที่ โดยลักษณะโค้งยาว มีชายหาดน้ำตื้น จึงทำให้เกาะแห่งนี้สามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย เหมาะที่จะขึ้นมาอาบแดด และเดินชมวิวได้อย่างดี
นอกจากนี้ยังคงมีชายหาดอีก 2 แห่งที่สำคัญนั่นก็คือ อ่าวสยามและอ่าวขอนแค เป็นจุดดำน้ำตื้นที่มีปะการังหลายชนิด สามารถดำน้ำ และกิจกรรมผจญภัยได้อีกด้วย