กระบี่

Option 1 ครึ่งวัน : ทะเลแหวก เกาะไก่

Option 1 ครึ่งวัน : ทะเลแหวก เกาะไก่

กำหนดการเดินทาง

ตารางเวลารอบเช้า : 9:00 am-13:00 pm (4 ชั่วโมง)
09:00

ออกเดินทางจากท่าเรือพอร์ตตะโกเดินทางสู่ทะเลแหวก

10:30

เดินทางถึงทะเลแหวก ล่องเรือชมทัศนียภาพ

10:40

เดินทางสู่เกาะไก่

10:50

เดินทางถึงเกาะไก่ ล่องเรือชมความสวยงาม ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

11:00

เดินทางสู่ซีเครทบีซ

11:20

เดินทางถึงซีเครทบีซ ลงเดินเล่นชายหาด ปิกนิกพักผ่อนชมความสวยงามของซีเครทบีซ

11:50

เดินทางสู่หน้าชายหาดปอดะ

12:00

เดินทางถึงหาดปอดะ ล่องเรือชมทัศนียภาพ

13:00

ถึงท่าเรือพอร์ตตะโกลาโดยสวัสดิภาพ

ตารางเวลารอบบ่าย : 14:00 am-19:00 pm (5 ชั่วโมง)

14:00

ออกเดินทางจากท่าเรือพอร์ตตะโกเดินทางสู่ทะเลแหวก

15:30

เดินทางถึงทะเลแหวก ล่องเรือถ่ายรูป ชมทัศนียภาพ

15:40

เดินทางสู่เกาะไก่

15:50

เดินทางถึงเกาะไก่ ล่องเรือถ่ายรูป

16:00

เดินทางสู่ซีเครทบีซ

16:20

เดินทางถึงซีเครทบีซ ลงเดินเล่นชายหาด ปิกนิกพักผ่อนชมความงามของชายหาด

17:10

เดินทางสู่หน้าหาดปอดะ

17:20

เดินทางถึงหาดปอดะ ขึ้นหาดถ่ายรูป

19:00

เดินทางถึงท่าเรือพอร์ตตะโกลา

เรือที่ให้บริการในเส้นทางนี้

2023-07-18 Best
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู อะทอล
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
30
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
2
2023-07-18 Eco
Logo-BVY-white.png
รอยัล โวยาจ
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
8,900
บาท
ผู้โดยสาร
8
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
2023-07-18 Seller
Blue Voyage Thailand - White Logo png
ลักซูรี่ สปีดโบ๊ท
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
03-01
Logo-BVY-white.png
รีเจน ออฟกระบี่
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
7,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
Main Bubble Gum
Blue Voyage Thailand - White Logo png
บับเบิ้ล กัม
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
25,000
บาท
ผู้โดยสาร
20
ลูกเรือ
3
ห้องพัก
2023-07-18 Best
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู อะทอล
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
30
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
2
2023-07-18 Eco
Logo-BVY-white.png
รอยัล โวยาจ
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
8,900
บาท
ผู้โดยสาร
8
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
2023-07-18 Seller
Blue Voyage Thailand - White Logo png
ลักซูรี่ สปีดโบ๊ท
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
03-01
Logo-BVY-white.png
รีเจน ออฟกระบี่
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
7,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
Main Bubble Gum
Blue Voyage Thailand - White Logo png
บับเบิ้ล กัม
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
25,000
บาท
ผู้โดยสาร
20
ลูกเรือ
3
ห้องพัก
WhatsApp
LINE@
Messenger
Mail