สมุย

Option 1 ครึ่งวัน : เกาะแตน

Option 1 ครึ่งวัน : เกาะแตน

กำหนดการเดินทาง

ตารางเวลารอบเช้า : 8:30 am-12:30 pm (4 ชั่วโมง)
08:30

ออกเดินทางจากท่าเรือสมุยไปยังเกาะแตน

09:50

เดินทางถึงเกาะแตน ใช้เวลาว่างพักผ่อนและยังสามารถดำน้ำตื้นชมปะการังที่สวยงามบริเวณเกาะแตนได้

11:10

ออกเดินทางจากเกาะแตน

12:30

เดินทางถึงท่าเรือสมุยโดยสวัสดิภาพ

ตารางเวลารอบบ่าย : 13:30 am-18:30 pm (4 ชั่วโมง)

13:30

ออกเดินทางจากท่าเรือสมุยไปยังเกาะแตน

14:50

เดินทางถึงเกาะแตน ใช้เวลาว่างพักผ่อนและยังสามารถดำน้ำตื้นชมปะการังที่สวยงามบริเวณเกาะแตนได้

17:10

ออกเดินทางจากเกาะแตน

18:30

เดินทางถึงท่าเรือสมุยโดยสวัสดิภาพ

เรือที่ให้บริการในเส้นทางนี้

Samui Yacht charter - Blue coco - Lagoon 400
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู โคโค่
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
25
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
3
Samui Yacht charter - Blue coco - Lagoon 400
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู โคโค่
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
25
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
3
WhatsApp
LINE@
Messenger
Mail