กระบี่

Option 2 เต็มวัน : เกาะห้อง

Option 2 เต็มวัน : เกาะห้อง

กำหนดการเดินทาง

ตารางเวลาเต็มวัน : 10:00 - 18:00 (8 ชั่วโมง)
ตารางเวลาเต็มวัน : 10:00 - 18:00 (8 ชั่วโมง)

10:00

ออกเดินทางจากท่าเรือท่าเลน สู่เกาะห้องลากูน

11:00

เดินทางถึงเกาะห้องลากูน ลงเรือดิ้งกี้เข้าไปถ่ายรูปในลากูนเกาะห้อง

11:45

ออกเดินทางสู่หน้าหาดเกาะห้อง

12:00

เดินทางหาดเกาะห้อง ปิกนิกพักผ่อน เล่นน้ำ ดำน้ำ ไปจุดชมวิว

14:00

ออกเดินทางไปยังเกาะลาดิง

14:30

เดินทางถึงเกาะลาดิง เดินเล่นชายหาด เล่นน้ำบริเวณเกาะลาดิง

15:30

เดินทางไปเกาะผักเบี้ย

15:45

เดินทางถึงเกาะผักเบี้ย พักผ่อนบนชายหาด ถ่ายรูปเล่นบริเวณเกาะผักเบี้ย

16:45

ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

18:00

เดินทางถึงท่าเรือท่าเลนโดยสวัสดิภาพ

เรือที่ให้บริการในเส้นทางนี้

2023-07-18 Best
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู อะทอล
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
34,500
บาท
ผู้โดยสาร
30
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
2
2023-07-18 Eco
Logo-BVY-white.png
รอยัล โวยาจ
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
8,900
บาท
ผู้โดยสาร
8
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
2023-07-18 Seller
Blue Voyage Thailand - White Logo png
ลักซูรี่ สปีดโบ๊ท
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
03-01
Logo-BVY-white.png
รีเจน ออฟกระบี่
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
7,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
Main Bubble Gum
Blue Voyage Thailand - White Logo png
บับเบิ้ล กัม
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
25,000
บาท
ผู้โดยสาร
20
ลูกเรือ
3
ห้องพัก
2023-07-18 Best
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู อะทอล
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
34,500
บาท
ผู้โดยสาร
30
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
2
2023-07-18 Eco
Logo-BVY-white.png
รอยัล โวยาจ
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
8,900
บาท
ผู้โดยสาร
8
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
2023-07-18 Seller
Blue Voyage Thailand - White Logo png
ลักซูรี่ สปีดโบ๊ท
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
03-01
Logo-BVY-white.png
รีเจน ออฟกระบี่
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
7,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
Main Bubble Gum
Blue Voyage Thailand - White Logo png
บับเบิ้ล กัม
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
25,000
บาท
ผู้โดยสาร
20
ลูกเรือ
3
ห้องพัก
WhatsApp
LINE@
Messenger
Mail