สมุย

Option 2 ครึ่งวัน : เกาะมัดสุม

Option 2 ครึ่งวัน : เกาะมัดสุม

กำหนดการเดินทาง

ตารางเวลารอบเช้า : 8:30 am-12:30 pm (4 ชั่วโมง)
08:30

ออกเดินทางจากท่าเรือสมุยไปยังเกาะมัดสุม

10:00

เดินทางถึงเกาะมัดสุม ใช้เวลาว่างพักผ่อนบริเวณเกาะมัดสุม ถ่ายรูปกับน้องหมู

11:00

ออกเดินทางจากเกาะมัดสุม

12:30

เดินทางถึงท่าเรือสมุยโดยสวัสดิภาพ

ตารางเวลารอบบ่าย : 13:30 am-18:30 pm (4 ชั่วโมง)

13:30

ออกเดินทางจากท่าเรือสมุยไปยังเกาะมัดสุม

15:00

เดินทางถึงเกาะมัดสุม ใช้เวลาว่างพักผ่อนบริเวณเกาะมัดสุม ถ่ายรูปกับน้องหมู

17:00

ออกเดินทางจากเกาะมัดสุม

18:30

เดินทางถึงท่าเรือสมุยโดยสวัสดิภาพ

เรือที่ให้บริการในเส้นทางนี้

Samui Yacht charter - Blue coco - Lagoon 400
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู โคโค่
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
25
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
3
Samui Yacht charter - Blue coco - Lagoon 400
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู โคโค่
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
25
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
3
WhatsApp
LINE@
Messenger
Mail