กระบี่

Option 3 เต็มวัน : พีพี

Option 3 เต็มวัน : พีพี

Phi Phi Island - Phuket yacht charter

กำหนดการเดินทาง

ตารางเวลาเต็มวัน : 7:00 - 19:00 (12 ชั่วโมง)
ตารางเวลาเต็มวัน : 7:00 - 19:00 (12 ชั่วโมง)

07:00

ออกเดินทางจากท่าเรือพอร์ตตะโกลา

10:30

เดินทางถึงอ่าวนุ้ย พักผ่อนเล่นน้ำ ดำน้ำตื้นดูปะการัง และยังสามารถปิกนิกบริเวณชายหาดได้

12:00

เดินทางไปยังปิเละลากูน

12:30

เดินทางถึงปิเละลากูน ชมวิวธรรมชาติที่เป็นจุดนิยมถ่ายรูป

13:30

ออกเดินทางสู่อ่าวมาหยา

14:00

เดินทางถึงอ่าวมาหยา สัมผัสกับทัศนียภาพอันสวยงาม น้ำทะเลเป็นสีมรกต

15:00

เดินทางไปยังเกาะไม้ไผ่

16:30

เดินทางถึงเกาะไม้ไผ่ พักผ่อนเล่นน้ำ เดินเล่นบนชาดหาด ดำน้ำตื้นชมปะการังที่สวยงามของเกาะไม้ไผ่

17:00

ออกเดินทางกลับท่าเรือ

19:00

เดินทางถึงท่าเรือพอร์ตตะโกลาโดยสวัสดิภาพ

เรือที่ให้บริการในเส้นทางนี้

2023-07-18 Best
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู อะทอล
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
34,500
บาท
ผู้โดยสาร
30
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
2
2023-07-18 Eco
Logo-BVY-white.png
รอยัล โวยาจ
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
8,900
บาท
ผู้โดยสาร
8
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
2023-07-18 Seller
Blue Voyage Thailand - White Logo png
ลักซูรี่ สปีดโบ๊ท
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
03-01
Logo-BVY-white.png
รีเจน ออฟกระบี่
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
7,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
Main Bubble Gum
Blue Voyage Thailand - White Logo png
บับเบิ้ล กัม
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
25,000
บาท
ผู้โดยสาร
20
ลูกเรือ
3
ห้องพัก
2023-07-18 Best
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู อะทอล
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
34,500
บาท
ผู้โดยสาร
30
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
2
2023-07-18 Eco
Logo-BVY-white.png
รอยัล โวยาจ
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
8,900
บาท
ผู้โดยสาร
8
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
2023-07-18 Seller
Blue Voyage Thailand - White Logo png
ลักซูรี่ สปีดโบ๊ท
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
03-01
Logo-BVY-white.png
รีเจน ออฟกระบี่
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
7,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
Main Bubble Gum
Blue Voyage Thailand - White Logo png
บับเบิ้ล กัม
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
25,000
บาท
ผู้โดยสาร
20
ลูกเรือ
3
ห้องพัก
WhatsApp
LINE@
Messenger
Mail