สมุย

Option 3 ครึ่งวัน : เกาะแตนและเกาะมัดสุม

Option 3 ครึ่งวัน : เกาะแตนและเกาะมัดสุม

กำหนดการเดินทาง

ตารางเวลารอบบ่าย : 13:30-18:30 (6 ชั่วโมง)

13:30

ออกเดินทางจากท่าเรือสมุยไปยังเกาะมัดสุม

15:00

เดินทางถึงเกาะมัดสุม ใช้เวลาว่างพักผ่อนบนหาด ถ่ายรูปกับน้องหมูบนเกาะมัดสุม

15:50

ออกเดินทางจากเกาะมัดสุมไปยังเกาะแตน

16:20

เดินทางถึงเกาะแตน ใช้เวลาว่างพักผ่อน และยังสามารถดำน้ำตื้นชมความสวยงามของปะกงรังได้

17:10

ออกเดินทางจากเกาะแตน

18:30

เดินทางถึงท่าเรือสมุยโดยสวัสดิภาพ

เรือที่ให้บริการในเส้นทางนี้

Samui Yacht charter - Blue coco - Lagoon 400
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู โคโค่
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
25
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
3
Samui Yacht charter - Blue coco - Lagoon 400
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู โคโค่
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
25
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
3
WhatsApp
LINE@
Messenger
Mail