กระบี่

Option 4เต็มวัน : ทะเลแหวก เกาะไก่

Option 4เต็มวัน : ทะเลแหวก เกาะไก่

กำหนดการเดินทาง

ตารางเวลาเต็มวัน : 10:00 - 18:00 (8 ชั่วโมง)
ตารางเวลาเต็มวัน : 10:00 - 18:00 (8 ชั่วโมง)

10:00

ออกเดินทางจากท่าเรือพอร์ตตะโก สู่ทะเลแหวก

11:30

เดินทางถึงทะเลแหวก ล่องเรือถ่ายรูปชมทัศนียภาพ

11:45

ออกเดินทางจากทะเลแหวกสู่เกาะไก่

12:00

เดินทางถึงเกาะไก่ ล่องเรือถ่ายรูป

12:15

เดินทางจากเกาะไก่สู่ซีเครทบีซ

12:40

เดินทางถึงซีเครทบีซ ลงเดินเล่นพักผ่อนบริเวณชายหาด ใช้เวลาว่างปิกนิกบริเวณชายหาด

13:30

ออกเดินทางจากซีเครทบีซไปยังหาดปอดะ

13:40

เดินทางถึงหาดปอดะ ขึ้นหาด ใช้เวลาว่างพักผ่อน ถ่ายรูปกับความสวยงามของหาดปอดะ

14:00

เดินทางจากหาดปอดะไปยังเกาะไม้ไผ่

15:00

เดินทางถึงเกาะไม้ไผ่ ใช้เวลาพักผ่อนเล่นน้ำ ถ่ายรูป และดำน้ำตื้นชมปะการังที่สวยงามของเกาะไม้ไผ่

16:00

ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

18:00

เดินทางถึงท่าเรือพอร์ตตะโกลาโดยสวัสดิภาพ

เรือที่ให้บริการในเส้นทางนี้

2023-07-18 Best
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู อะทอล
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
34,500
บาท
ผู้โดยสาร
30
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
2
2023-07-18 Eco
Logo-BVY-white.png
รอยัล โวยาจ
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
8,900
บาท
ผู้โดยสาร
8
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
2023-07-18 Seller
Blue Voyage Thailand - White Logo png
ลักซูรี่ สปีดโบ๊ท
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
03-01
Logo-BVY-white.png
รีเจน ออฟกระบี่
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
7,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
Main Bubble Gum
Blue Voyage Thailand - White Logo png
บับเบิ้ล กัม
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
25,000
บาท
ผู้โดยสาร
20
ลูกเรือ
3
ห้องพัก
2023-07-18 Best
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู อะทอล
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
34,500
บาท
ผู้โดยสาร
30
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
2
2023-07-18 Eco
Logo-BVY-white.png
รอยัล โวยาจ
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
8,900
บาท
ผู้โดยสาร
8
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
2023-07-18 Seller
Blue Voyage Thailand - White Logo png
ลักซูรี่ สปีดโบ๊ท
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
03-01
Logo-BVY-white.png
รีเจน ออฟกระบี่
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
7,900
บาท
ผู้โดยสาร
10
ลูกเรือ
2
ห้องพัก
0
Main Bubble Gum
Blue Voyage Thailand - White Logo png
บับเบิ้ล กัม
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
25,000
บาท
ผู้โดยสาร
20
ลูกเรือ
3
ห้องพัก
WhatsApp
LINE@
Messenger
Mail