สมุย

Option 4 เต็มวัน : พะงัน

Option 4 เต็มวัน : พะงัน

เกาะพงัน ล่องเรือยอร์ช

กำหนดการเดินทาง

ตารางเวลาเต็มวัน : 8:30 - 18:30 (10 ชั่วโมง)
ตารางเวลาเต็มวัน : 8:30 - 18:30 (10 ชั่วโมง)

08:30

ออกเดินทางจากท่าเรือสมุยไปยังเกาะพะงัน

11:00

เดินทางถึงเกาะพะงัน
- ทัวร์เกาะพะงัน (11.00-16.00)
- หาดริน, หาดหยวน, หาดเยา, หาดหยาง(ครึ่งเกาะ)
- ทะเลแหวกอ่าวกอม้อ, หาดน้ำตก, ธารเสด็จ, ท้องนายปาน, หาดขวด, หาดโฉลกหลำ

16:00

ออกเดินทางจากเกาะพะงัน

18:30

เดินทางถึงท่าเรือสมุยโดยสวัสดิภาพ

เรือที่ให้บริการในเส้นทางนี้

Samui Yacht charter - Blue coco - Lagoon 400
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู โคโค่
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
25
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
3
Samui Yacht charter - Blue coco - Lagoon 400
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู โคโค่
เรือเอกซ์คลูซีฟ บลู โวยาจ
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
25
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
3
WhatsApp
LINE@
Messenger
Mail