สมุย

Option 6 เต็มวัน : เกาะแตน เกาะมัดสุม

Option 6 เต็มวัน : เกาะแตน เกาะมัดสุม

กำหนดการเดินทาง

ตารางเวลาเต็มวัน : 10:30 - 18:30 (8 ชั่วโมง)
ตารางเวลาเต็มวัน : 10:30 - 18:30 (8 ชั่วโมง)

10:30

ออกเดินทางจากท่าเรือสมุยไปยังเกาะมัดสุม

12:00

เดินทางถึงเกาะมัดสุม ใช้เวลาพักผ่อนบนหาด ถ่ายรูปกับน้องหมู ทานอาหารกลางวัน

14:30

ออกเดินทางไปยังเกาะแตน

15:00

เดินทางถึงเกาะแตน ใช้เวลาพักผ่อน ว่ายน้ำ และยังสามารถดำน้ำตื้นชมความสวยงามของเกาะแตนได้

17:10

ออกเดินทางจากเกาะแตน

18:30

เดินทางถึงท่าเรือสมุยโดยสวัสดิภาพ

เรือที่ให้บริการในเส้นทางนี้

Samui Yacht charter - Blue coco - Lagoon 400
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู โคโค่
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
25
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
3
Samui Yacht charter - Blue coco - Lagoon 400
Blue Voyage Thailand - White Logo png
S/Y บลู โคโค่
Blue Voyage Exclusive
ราคาเริ่มต้น (บาท)
29,900
บาท
ผู้โดยสาร
25
ลูกเรือ
4
ห้องพัก
3
WhatsApp
LINE@
Messenger
Mail